Nieuws 13.03.2022

Vlaamse energie- en woonpremies worden samengevoegd tot "Mijn VerbouwPremie"

Mijn VerbouwPremie voorziet hogere premies voor eigenaar-bewoners uit lagere inkomensgroepen die de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning of appartement willen verbeteren. Ook verhuurders van een woning via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking voor een extra hoge premie.

Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie moet het pand minstens 15 jaar oud zijn, behalve voor investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen.

De premie kan vanaf het najaar 2020 aangevraagd worden via mijnverbouwpremie.be . Tot en met 30 juni 2020 kunnen de huidige premies nog aangevraagd worden.

Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator gebouwd. Deze is toegankelijk via www.vlaanderen.be/mijnverbouwp...

Daar zijn ook alle details en voorwaarden te vinden.