Mijn aanpak

Een villa bouwen?

Mijn aanpak is duidelijk en transparant.

Als architect weet ik dat een villa bouwen stress met zich mee kan brengen.

Om dat gevoel zoveel mogelijk te beperken werk ik met een vaste aanpak, die op elk ogenblik helder is.
Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Deze 8 stappen doorlopen we samen:

De kennismaking

We brengen uw verwachtingen en ambities in kaart, en bekijken de haalbaarheid op vlak van budget en architectuur.

Dit eerste gesprek is gratis.

De voorbespreking

We overlopen het wensenpakket en programma voor de bouw van uw villa.

We nemen de bouwvoorschriften, het kadasterplan en opmetingsplan van het terrein door, en stellen een landmeter aan waar nodig.

Het voorontwerp

We tekenen de ontwerpen uit op schaal 1/50. De grondplannen, principedoorsnede en gevels zetten we concreet op papier.

Op dit moment maken we een ruwe raming van het budget.

Daarnaast adviseren we rond materiaalkeuze, energiebesparende maatregelen en technieken.

We optimaliseren het voorontwerp tot we op dezelfde golflengte zitten. Dit kan in verschillende fases gebeuren. Tot het juist is.

De bouwaanvraag

Als het voorontwerp goedgekeurd is, werken we dit uit tot een bouwaanvraag of omgevingsvergunning.

De studie stabiliteit

Als ervaren ingenieurs voeren we zelf de stabiliteitsstudie uit. Dit is een belangrijke tijdsbesparing, en zorgt voor de meest elegante oplossingen.

De aanbesteding

Als de stabiliteit is berekend, en wij over de EPB-richtlijnen beschikken, stellen we de bestekken en meetstaten op.
Hierin omschrijven we de werken nauwkeurig.

Denk aan materialen, uitvoeringswijze, specifieke eisen en te volgen normen.
Op dit moment berekenen we ook de gedetailleerde hoeveelheden materiaal in vierkante, kubieke of lopende meter.

Zo kunnen we met een aanbestedingsdossier voor ieder lot een drietal aannemers contacteren om hun offerte op te vragen.

Als bouwheer kunt u zelf aannemers aanbrengen.

Wij verzorgen de contracten tussen aannemer en bouwheer, en zorgen voor verdere begeleiding en afspraken.

Coördinatie van de werken

Wij controleren de werken en sturen bij.

Op basis van regelmatige werfvergaderingen –indien gewenst samen met de bouwheer- maken we een werfverslag op.

Pas na onze goedkeuring kan de aannemer zijn vorderingsstaat factureren. Dit kan aan het einde van elke maand.

De oplevering

Aan het einde van de werken inspecteren we de woning en nemen we eventuele gebreken op in een proces-verbaal van voorlopige oplevering.

Mochten er nog resterende werken nodig zijn, dan worden die uitgevoerd binnen een samen bepaalde redelijke termijn.

Kom uw droomproject bespreken!

Wij werken graag met u samen aan uw droom.
Maak gerust even een afspraak.
Het eerste gesprek is gratis.

Maak een afspraak